Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS)

Udrží vás v správnej dráhe


Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má za účel zabrániť neúmyselnému vybočeniu z jazdného pruhu a nehodám spôsobeným opustením vozovky, a to tak, že v prípade, ak hrozí, že na niektorej strane vozidlo prekročí značenie jazdného pruhu, zaznie upozornenie pre vodiča.

LDWS je založený na technológii strojového snímania. Kamera za čelným sklom sa používa na sledovanie polohy vozidla vzhľadom na značenie jazdných pruhov. Ak má vozidlo opustiť jazdný pruh z ľavej alebo pravej strany, rádio sa stlmí a z reproduktora na príslušnej strane zaznie výstražný signál, ktorý vodiča upozorní na to, aby vozidlo správne nasmeroval. Logika systému predchádza neopodstatneným výstrahám a dokáže rozlíšiť zámerný prechod medzi jazdnými pruhmi.