Kamerový systém čelného pohľadu

Všetko, čo zostáva mimo dosah pohľadu zrkadla, sa zobrazí na kamere


Kamerový systém čelného pohľadu DAF výrazne zjednodušuje jazdu s nákladným vozidlom DAF, ako aj bezpečnosť jazdy.

Jediným pohľadom dokáže vodič kontrolovať omnoho väčší priestor ako vytyčujú zákonné požiadavky, čím sa výrazne znižuje pravdepodobnosť prehliadnutia zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Kamerový systém čelného pohľadu pozostáva z kamery na externej slnečnej clone a dvojitého DIN video monitora na krídle prístrojového panelu. Kamera čelného pohľadu osadená vysoko na kabíne ponúka dokonalý výhľad na priestor tesne pred kabínou a vedľa nej. Kameru čelného pohľadu si môžete zvoliť ako alternatívu k zrkadlu čelného pohľadu.

Kamera čelného pohľadu pokrýva omnoho väčší priestor ako definujú zákonné požiadavky pre čelné zorné pole. Kamera čelného pohľadu ponúka dokonalý výhľad na oblasť, ktorá pri pohľade cez okná zostáva skrytá.

Kamera čelného pohľadu zvyšuje bezpečnosť vozidla a znižuje námahu vynakladanú vodičom.