Adaptívny tempomat (ACC)

Menšia únava šoféra


ACC predstavuje systém tempomatu so zdokonalenou funkčnosťou, ktorý pomáha šoférovi uchovať bezpečnú vzdialenosť od cestnej premávky pred sebou a upozorní šoféra, ak sa vyžaduje manuálny zásah.

ACC využíva radarový snímač, pomocou ktorého sa kontroluje pohyb objektov pred vozidlom v rovnakom pruhu. ACC bude udržiavať konštantnú rýchlosť vozidla tak dlho, kým sa pred vozidlom nezaregistruje iný účastník cestnej premávky. Ak sa rozpozná pomalšie sa pohybujúce vozidlo, ACC zníži výkon motora a - v prípade potreby - aplikuje spomaľovacie systémy a brzdy za účelom zachovania bezpečného odstupu od vozidla pred vami. Ak je na zachovanie nastaveného odstupu nevyhnutný zásah vodiča, zaznie výstražné upozornenie.

Vstavaná funkcia výstrahy pred čelným nárazom upozorňuje vodiča, aby použil maximálnu brzdnú silu za účelom vyhnutia sa nárazu do zadnej časti vozidla. ACC zbavuje vodiča nevyhnutnosti neustále realizovať úpravy nastavenej rýchlosti tempomatu, čím znižuje vyvíjané úsilie zo strany vodiča a jeho únavu. ACC spríjemňuje jazdu a zároveň zvyšuje jej bezpečnosť.