Stanovisko spoločnosti...


Vzhľadom k tomu, DAF predstavil významné inovácie ako súčasti Advanced Transport Efficiency, mnohé dopravné operátori boli schopní tp získať rozsiahle skúsenosti. Odpovede z celej Európy boli veľmi pozitívne.

Vďaka technológii DAF ATe spoločnosť Albert Keijzer Transport výrazne znižuje spotrebu paliva

„Novým vozidlám DAF ATe sa v našom vozovom parku veľmi darí. Zameriavame sa na spotrebu paliva a emisie CO2 a sme presvedčení, že program ATe nám veľmi pomôže teraz i v budúcnosti.“

Jos Baltes
manažér vozového parku,
Albert Keijzer Transport
Holandsko

Fakt o programe ATe
V čase, keď ceny paliva stúpajú do nevídaných výšok a zvyšujú sa náklady dopravcov vo všetkých oblastiach, je mimoriadne dôležité pomôcť vám optimalizovať efektívnosť vášho vozového parku. Presne to je dôvod, prečo spoločnosť DAF zavádza program ATe. Program DAF Advanced Transport Efficiency je kompletný balík produktov a služieb na zníženie prevádzkových nákladov a ďalšie znižovanie vplyvu na životné prostredie.

Program DAF ATe pomáha spoločnosti Nirotrans

„Spotreba paliva môže rozhodnúť o zisku či strate. Moje nové vozidlá DAF XF105 ATe sú pri rovnakom druhu práce efektívnejšie v priemere o 6 až 7 %.”

Nicole a Roby Vissenbergovci,
majitelia spoločnosti Nirotrans
Belgicko

Fakt o programe ATe
Maximálna rýchlosť modelov CF a XT je štandardne obmedzená na 85 km/h, čím sa ušetria ďalšie 2 – 3 % spotreby paliva. Servisný dealer však stále môže nastaviť limit maximálnej rýchlosti na 89 km/h. Zníženie rýchlosti je jednoduchý spôsob, ako ušetriť. Veď koľko času možno ušetriť rýchlejšou jazdou v dnešnej rušnej premávke?

Podľa spoločnosti Meyer logistics Gmb nemajú program DAF ATe a motor PACCAR MX konkurenciu.

„Nikdy som si nemyslel, že naše nové vozidlá DAF XF105 môžu prekonať už aj tak nízku spotrebu nášho súčasného vozového parku DAF.“

Peter Meyer
generálny riaditeľ,
Meyer logistics GmbH
Nemecko

Fakt o programe ATe
Spoločnosť DAF predstavila značné množstvo inovácií úspešného 12,9-litrového motora PACCAR MX. Nové piesty, optimalizované vstrekovanie paliva a jedinečná, plne zapuzdrená jednotka výfukového potrubia zaručujú značné zníženie spotreby paliva, a tým aj nižšiu produkciu emisií CO2 minimálne o 3 %.

Pre spoločnosť Wiegmink Transport znamená technológia DAF ATe ročne o 10 % menej paliva

„Dosahujem úsporu paliva 10 %, čo znamená, že sa výrazne znížili aj moje emisie CO2. Vďaka tomu tiež dokážem plniť úsporné a ekologické ciele svojho klienta.”

Edwin Wiegmink
majiteľ – vodič,
Wiegmink Transport
Holandsko

Fakt o programe ATe
Spoločnosť DAF zavádza nový strešný spojler s nižšou hmotnosťou, ktorý má ešte vyšší rozsah nastavenia a jedinečný nastavovací mechanizmus. Vďaka tomu môže vodič veľmi jednoducho umiestniť spojler do optimálnej výšky a znížiť tak spotrebu paliva o niekoľko percent. Nový, nastaviteľný strešný spojler je tiež o 25 kilogramov ľahší, čo zvyšuje kapacitu zaťaženia nákladného vozidla.

"Vďaka technológii ATe ušetrí spoločnosť Schade Logistic GmbH takmer 8 % paliva v porovnaní s priemernou spotrebou vozového parku.

„Už predtým sme boli presvedčení o výhodnom palivovom hospodárení nákladných vozidiel DAF. Nová generácia si však počína znateľne lepšie a je ešte hospodárnejšia.“

Björn Schade
člen rady,
Schade Logistic GmbH
Nemecko

Fakt o programe ATe
Motory modelov CF a XF sa automaticky vypnú po piatich minútach voľnobehu. Tým sa ušetria až 2 litre paliva za hodinu. Úspory sa nemusia zdať až také významné pri jednom vozidle, ale v rámci veľkého vozového parku sa náklady môžu znížiť o niekoľko tisíc eur ročne, a to ani nepočítame výhody z hľadiska životného prostredia.

Technológia DAF ATe plní svoje sľuby spoločnosti Jan de Rijk Logistics

„Všetci naši vodiči jazdia s novými nákladnými vozidlami DAF ATe hospodárnejšie a dosahujú
úsporu paliva až 9 %.“

Caspar Lievaart,
manažér nákupu
Jan de Rijk Logistics
Holandsko

Fakt o programe ATe
Centrálny displej palubnej dosky poskytuje ihneď po naštartovaní motora informácie o palive, aby bola pozornosť vodiča neustále upriamovaná na spotrebu paliva. Počas cesty i bezprostredne po nej sú tiež k dispozícii informácie o skutočnej spotrebe paliva, priemernej rýchlosti a percente času voľnobehu motora.

Technológia DAF ATe zvyšuje efektivitu paliva v spoločnosti Jack Richards & Son

„Pri vozovom parku s viac ako 180 nákladnými vozidlami si uvedomujeme význam efektivity paliva.
Hoci závisí od vodiča, priemerné zlepšenie je až 3,66 km na liter.“

Jack a Tony Richardsovci,
výkonní riaditelia,
Jack Richards & Son
Spojené kráľovstvo

Fakt o programe ATe
Servisní dealeri venujú potrebný čas riadnemu predaniu vozidla vodičovi a podrobne mu vysvetlia, ako správne používať motorovú brzdu, tempomat, intardér či motorovú brzdu MX. Školenie EcoDrive spoločnosti DAF navyše ponúka usmernenia a tipy na úsporu paliva a vodiči sa počas neho naučia ešte lepšie predvídať niektoré dopravné situácie. V praxi školenie EcoDrive spoločnosti DAF vedie k trvalému zníženiu spotreby paliva o 3 až 5 %.