Komunálne služby


DAF je ideálnym základom pre komunálne služby. Napríklad zametacie vozidlá 4x2, vozidlá na čistenie kanálov s podvozkom 6x2 alebo 8x2 CF. Alebo ťažký podvozok 6x2 CF na prepravu skla. To všetko dostupné v superčistých verziách EEV.

Vozidlo na odvoz odpadu

Vozidlá na odvoz odpadu často pracujú v oblastiach s hustou premávkou, napríklad v úzkych mestských či vidieckych uličkách. Dobrá manévrovateľnosť a vynikajúca viditeľnosť sú v tomto odvetví podnikania kľúčové.


Zametacie vozidlo

Trh so zametacími vozidlami vyžaduje určité špeciálne vlastnosti konštrukcie podvozkov, na ktoré je možné upevňovať špeciálne vybavenie, napríklad súpravy kief a špeciálne systémy pohonu.


Vozidlo na čistenie kanálov

Vozidlo na čistenie kanálov alebo fekálny automobil je typ špecializovanej cisterny-nákladného automobilu, ktoré dokáže nasávať kontaminovanú vodu z dutín, napríklad žúmp a kalových nádrží a previezť ju na vhodné miesto určené na likvidáciu.


Všeobecný účel

Na rôzne komunálne služby, napríklad údržbu ciest, ale aj údržbu parkov so zeleňou, verejných budov a pod. Väčšina obcí používa široký rad ľahkých a stredne ťažkých nákladných automobilov pre rôzne druhy aplikácií.