Školenie pre vodičov DAF

Vždy s vami


Pretože dobre vyškolení, profesionálni vodiči sú produktívnejší a pomáhajú znižovať náklady.

Zúčastnením sa na školiacom programe pre vodičov DAF zlepšíte výkon vášho vozidla XF105, CF alebo LF. Cieľom tohto kurzu je zlepšenie výkonu vodiča, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek, bezpečnosť a efektívnosť. Medzi jeho prínosy patrí:

  • Zníženie spotreby paliva
  • Zníženie emisií CO2
  • Zvýšenie spoľahlivosti vozidla
  • Zvýšenie produktivity vodiča
  • Zvýšenie ochrany zdravia a bezpečnosti
  • Dlhšia doba prevádzky

Štandardné ročné náklady na palivo pre 40-tonové nákladné vozidlo sú 50 000 EUR. Iba 3 % znížením spotreby paliva ušetríte 1 500 EUR – na každého vyškoleného vodiča. A pri stále rastúcich cenách paliva je to základná podnikateľská výhoda, ktorú nemožno prehliadnuť.

Využite prevádzkové výhody školenia vodičov…

Náš tím zaoberajúci sa školením pre vodičov DAF dôkladne rozumie tomu, ako čo najlepšie využiť naše nákladné vozidlá a vie poskytnúť profesionálnym vodičom odborné školenie s cieľom podporiť vašu prevádzku. Vďaka flexibilite našich kurzov je možné každý z nich na mieru prispôsobiť jednotlivým špecifickým cieľom vodičov a spoločnosti. Školenie v triede, ako aj v kabíne možno pripraviť tak, aby čo najmenej narušovalo pracovný harmonogram.

Váš servisný dealer značky DAF s vami rád prediskutuje rôzne možnosti školenia pre vodičov DAF, ktoré sú vám k dispozícii. Ak chcete zistiť adresu vášho servisného dealera, použite vyhľadávač DAF DealerLocator.