Školenie DAF EcoDrive

Pre väčšiu efektívnosť a čistejšie životné prostredie


V súčasnosti čelia prepravné spoločnosti značnému tlaku na ziskovosť. Z dôvodu rastúcich cien paliva, konkurencieschopných cien dopravy a čoraz prísnejších požiadaviek na ochranu životného prostredia sa stáva čoraz ťažším dosiahnuť postačujúcu návratnosť vášho vozového parku.

Šetrenie nákladov môže mať priamy dosah na vaše prevádzkové výsledky a najlepším spôsobom šetrenia je čo najefektívnejšia jazda. Každý vodič, ktorý absolvuje školenie DAF Eco Drive sa za krátku dobu naučí jazdiť v priemere o 5-10 % hospodárnejšie. V praxi to všeobecne znamená trvalé úspory paliva o 3-5 %, vytváranie zisku pre vašu spoločnosť, ako aj podporu pri dosahovaní čistejšieho životného prostredia.

Investícia do školenia DAF Eco Drive sa vám rýchlo vráti

Príklad výpočtu:

  • Vaše nákladné vozidlo najazdí 120 000 km ročne
  • Úspora paliva je 5 %
  • To sa rovná 2 000 litrom čistého zisku na nákladné vozidlo
  • Plus menej práce na údržbe a opravách
  • Plus menej škôd
  • Plus zníženie emisií CO2

Chceli by ste, aby boli vaši vodiči motivovaní prispievať k čistejšiemu životnému prostrediu a dobrým prevádzkovým výsledkom?

Váš servisný dealer značky DAF s vami rád prediskutuje rôzne možnosti. Ak chcete zistiť adresu vášho servisného dealera, použite vyhľadávač DAF DealerLocator.