Driven by quality


Spoločnosť DAF poháňa kvalita. Vo všetkých aspektoch. Vo všetkých oblastiach organizácie. Cieľ spoločnosti DAF: dodanie najvyššej možnej kvality a spokojnosti zákazníkov.

Produkčný systém spoločnosti PACCAR

Každé oddelenie v spoločnosti DAF je zodpovedné za kvalitu, ktorú dodáva. Napríklad oddelenia, ktoré vyrábajú bloky motorov a hlavy valcov sú zodpovedné za kvalitu dielov dodávaných pri skladaní motorov. Táto zodpovednosť sa v skutočnosti tiež vzťahuje na jednotlivcov. Všetci zamestnanci sú zodpovední za úroveň kvality, ktorú dodávajú. Zamestnanci vytvárajú základ produkčného systému spoločnosti PACCAR: nekonečný závod pri dosahovaní narastajúcich štandardov vysokej kvality.

Zamestnanci spoločnosti DAF poznajú praktické aspekty práce tak, ako nikto iný. Sú expertmi v oblasti otázok o tom, ako môžu vykonať svoju prácu ešte lepšie a efektívnejšie. Cieľom výrobného systému spoločnosti PACCAR je vykonanie všetkého správne už na prvýkrát.

ISO/TS 16949

Nepretržité zameranie na kvalitu a spokojnosť zákazníkov vyústilo do toho, že spoločnosť DAF Trucks N.V. je prvým výrobcom nákladných vozidiel vo svete, ktorý je v súlade s novou svetovou normou kvality ISO/TS 16949. V porovnaní s normou ISO 9001, ktorú spoločnosť DAF dosiahla v roku 1992, ukladá norma ISO/TS 16949 väčší prízvuk na aspekty, ako napríklad nepretržité zdokonaľovanie a predchádzanie odchýlkam a tvorbe odpadu. Preto sa nebadane spája s metodológiami, ako napríklad Six Sigma a Kaizen, ktoré predstavujú kľúčové nástroje v produkčnom systéme spoločnosti PACCAR.

Spoločnosť DAF Trucks: Kvalitné nákladné vozidlá vyrobené kvalitnými ľuďmi.