Životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie ako samozrejmosť


Spoločnosť DAF Trucks N.V. berie starostlivosť o životné prostredie veľmi vážne. Starostlivosť o životné prostredie je pre naše podnikateľské aktivity samozrejmosťou.

Obmedzenie dosahu na životné prostredie

Vieme, že je našou úlohou zabezpečiť, aby naše výrobné procesy a produkty mali čo najmenší dosah na životné prostredie. Tak, ako naďalej pracujeme na zvyšovaní našej kvality a efektívnosti, sústavne sa snažíme aj o ďalšie zníženie dosahu našich aktivít na životné prostredie. Na chladenie našich výrobných zariadení napríklad namiesto kvalitnej pitnej vody používame vodu z Eindhovenu. Okrem toho v našom špičkovom skúšobnom laboratóriu používame najmodernejšie elektrické motorové brzdy. Vďaka tomu môžeme vyrobiť dostatok elektriny na pokrytie až 20 % spotreby našich tovární v Eindhovene. Obidva výrobné závody v Holandsku a Belgicku spĺňajú podmienky zásady „žiadny odpad na skládky“, čo znamená, že žiadny odpad sa nevyváža na skládku, ale namiesto toho sa ďalej spracováva. 

Kalkulačka uhlíkovej stopy
Vypočítajte uhlíkovú stopu prevádzky vášho nákladného vozidla. Zistite, aký dosah má vaše nákladné vozidlo DAF na životné prostredie. Táto kalkulačka vám poskytne približný výpočet skutočnej uhlíkovej stopy vášho nákladného vozidla DAF.
Kalkulačka uhlíkovej stopy

Motory PACCAR

Starostlivosť o životné prostredie sa odráža aj na našich produktoch. Jedným z nich sú naše tiché, úsporné motory PACCAR, ktoré, samozrejme, spĺňajú požiadavky emisnej normy Euro 5. Spoločnosť DAF opäť obhajuje svoju vedúcu pozíciu v oblasti vývoja motorov tým, že je prvým európskym výrobcom nákladných vozidiel, ktorý ponúka celý svoj sortiment motorov v ultračistej verzii EEV. Tieto motory šetrné voči životnému prostrediu majú emisie častíc sadzí najmenej o 33 % nižšie ako sú požiadavky aktuálnej emisnej normy Euro 5. Až donedávna sa predpokladalo, že takúto hodnotu môžu dosiahnuť iba plynové motory. Spoločnosť DAF môže dosiahnuť ešte nižšie hodnoty s trvanlivými a spoľahlivými naftovými motormi.

Hybridných vozidiel

Zároveň vyvíjame alternatívne riešenia. Ak jeden z prvých európskych výrobcov nákladných vozidiel začala spoločnosť DAF s výrobou hybridných distribučných nákladných vozidiel. Hybridný model DAF LF používa paralelný naftovo-elektrický hybridný systém, kde je nákladné vozidlo poháňané naftovým motorom, elektrickým motorom alebo kombináciou obidvoch. Vďaka hybridnej technológii DAF je možné znížiť spotrebu paliva, a tým aj emisie CO2 v závislosti od aplikácie až o 20 %.

Usilujeme sa o dosahovanie čoraz vyššej efektívnosti našich produktov, ešte nižšej emisie hluku a škodlivých výfukových plynov, obmedzenia nárokov na údržbu a ešte lepšej možnosti recyklovania. Je to nekonečný maratón. Budeme sa aj naďalej zameriavať na optimalizovanie našej starostlivosti o životné prostredie. Naši zákazníci, personál, ako aj celá spoločnosť to majú právo od nás očakávať.