Distributionscentre

PACCAR Parts Europe


En lastvogns rentabilitet afhænger af den måde, den udnyttes på. Her spiller tilgængelighed af dele til vedligeholdelse og reparation en vigtig rolle. Distribution af dele er en af PACCAR's nøglekompetencer. 

PDC Leyland     1) PACCAR Distribution Center (PDC)
Leyland
2) PACCAR Distribution Center (PDC)
Eindhoven
3) PACCAR Distribution Center (PDC)
Budapest
4) PACCAR Distribution Center (PDC)
Madrid
5) PACCAR Distribution Center (PDC)
Baywater
6) PACCAR Distribution Center (PDC)
Lancaster
7) PACCAR Distribution Center (PDC)
San Lois Potosi
8) PACCAR Distribution Center (PDC)
Atlanta
9) PACCAR Distribution Center (PDC)
Rockford

10) PACCAR Distribution Center (PDC)
Oklahoma City

11) PACCAR Distribution Center (PDC)
Brampton
12) PACCAR Distribution Center (PDC)
Renton
13) PACCAR Distribution Center (PDC)
Las Vegas

Og det er logisk: Kunden har brug for, at hans lastvogne er så tilgængelige som muligt. Vedligeholdelse skal planlægges så effektivt som muligt, og ved havari skal der udføres reparation hurtigst muligt. Her spiller optimal tilgængelighed af dele kombineret med kort leveringstid en vigtig rolle.

Lagerføring af dele blandt europæiske DAF forhandlere foregår fra fire højteknologiske PACCAR Parts distributionscentre. Det største findes på DAF's lokalitet i Eindhoven og omfatter et område på 46.500 kvadratmeter. I Europa er der desuden et PACCAR Parts distributionscenter i Leyland (UK), i Madrid og i Budapest. Disse centre håndterer årligt ca. 400.000 forsendelser. PACCAR Parts Europa opnår en leveringssikkerhed på 98%, hvilket er i verdensklasse inden for distributionssektoren.

På verdensplan

PACCAR Parts har i alt 13 distributionscentre til reservedele, som er strategisk placeret over hele verden, og som dagligt leverer reservedele til et voksende antal PACCAR forhandlere og kunder. PACCAR Parts har mere end tredoblet sin omsætning siden 1996 og har opnået en omsætning på $2,3 milliarder i 2007.