Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDWS)

Abyste zůstali na správné straně


Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDWS) si klade za cíl dopravním nehodám spojeným s neúmyslnými změnami jízdních pruhů a opuštěním vozovky předcházet prostřednictvím upozornění vysílaných řidiči ve chvíli, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí překročení příslušných dopravních značení na vozovce.

Systém LDWS využívá technologie Machine Vision. Kamera za čelním sklem sleduje polohu vozidla ve vztahu k dopravnímu značení jízdních pruhů.

Blíží-li se situace, během které by vozidlo mohlo z pravé či levé strany svůj jízdní pruh opustit, ztlumí se rádio a z reproduktoru na příslušné straně se ozve hlasitý pronikavým signál, který řidiče upozorní na nutnost vzdálit se dané straně.

Zamýšlené změny jízdního pruhu je schopna rozeznat logika systému, a zabraňuje tak nežádoucím varováním.

Klikněte na tlačítko Přehrát a podívejte se na animaci systému LDWS:

(Pro zobrazení této animace je nutný program Windows Mediaplayer)