Komunální služby


DAF je ideálním řešením pro komunální služby. Jako např. zametací vozy 4×2, fekální vozy na podvozku CF 6×2 či 8×2. Nebo těžký podvozek CF 6×2 pro svoz skleněného odpadu. Vše k dispozici ve verzi EEV (vozidla šetrná k životnímu prostředí).

Vozidlo pro svoz odpadu

Vozidla pro svoz odpadu se často pohybují v hustě osídlených oblastech, jakými jsou např. úzké městské či příměstské uličky. Dobrá manévrovatelnost a vynikající viditelnost jsou v tomto oboru naprostým základem.


Zametací vozidlo

Kritéria trhu se zametacími vozy spočívají ve speciálních funkcích podvozkových konstrukcí, jež musejí vyhovět specializovanému vybavení nástaveb, včetně kartáčovacích zařízení či zvláštních specifikací hnacích souprav.


Fekální vozidlo

Fekální vozidlo je typem specializovaného cisternového nákladního vozidla, jež z kanalizace, jímek či nádrží odpadní vody odsává kontaminovanou vodu a sváží ji na vhodné sběrné místo.

Všeobecné použití

V případě řady veřejně prospěšných služeb, kam patří např. údržba komunikací, ale také údržba zeleně, veřejných budov atd., využívá většina obecních samospráv širokou škálu lehkých a středně těžkých nákladních vozidel.