Zemědělství


Snadná použitelnost v zemědělském prostředí, možnost rychlého vyčištění a desinfikování vozidla, kompaktní nízká kabina minimalizující poškození; zemědělský sektor klade na nákladní automobily své specifické požadavky. Všechny tyto potřeby vozidla DAF splňuji.

Svoz mléka

Sklizeň úrody

Cisternová přeprava sypkých materiálů

Přeprava živých zvířat