Distribuční centra

PACCAR Parts Europe


Ziskovost nákladního vozidla závisí na jeho použitelnosti. V tom hraje klíčovou roli dostupnost dílů pro údržbu a opravy. Distribuce dílů je jednou z klíčových schopností společnosti PACCAR. 

Společnost PACCAR Parts vlastní celkem 13 center pro distribuci dílů na strategických místech po celém světě, která zajišťují každodenní dodávku dílů pro stále rostoucí počet prodejců a zákazníků společnosti PACCAR. Společnost PACCAR Parts od roku 1996 svůj obrat více než ztrojnásobila a v roce 2007 dosáhla obratu 2,3 miliard amerických dolarů.

PDC Leyland    

1) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Leyland

2) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Eindhoven
3) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Budapest
4) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Madrid
5) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Baywater
6) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Lancaster
7) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
San Lois Potosi
8) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Atlanta
9) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Rockford

10) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Oklahoma City

11) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Brampton
12) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Renton
13) Distribučnícentrum PACCAR (PDC)
Las Vegas

Evropa

Zákazník vyžaduje od svých vozidel maximální využitelnost. Údržba musí být naplánována co nejefektivněji a poruchy opraveny co nejrychleji. Důležitou roli zde hraje optimální dostupnost dílů v kombinaci s krátkou dobou dodání.

Evropští prodejci DAF jsou zásobováni ze čtyř vysoce moderních center pro distribuci dílů společnosti PACCAR. Největší z center se nachází v sídle společnosti DAF v Eindhovenu a má rozlohu 46 500 čtverečných metrů. Kromě toho jsou v Evropě distribuční centra společnosti PACCAR Parts v Leylandu (Velká Británie), Madridu a Budapešti. Ročně tato centra zpracují přibližně 400 000 dodávek. Společnost PACCAR Parts Europe dosahuje spolehlivosti dodání 98%, což představuje v daném oboru distribuce světovou špičku.