driven by quality


Značka DAF je řízena kvalitou. Ve všech ohledech, ve všech místech organizace. Cíl společnosti DAF: dodávat nejvyšší možnou kvalitu a spokojenost zákazníkům.

Výrobní systém společnosti PACCAR

Každé oddělní společnosti DAF odpovídá za kvalitu, kterou dodává. Například oddělení výroby bloků motoru a hlav válců zodpovídá za kvalitu dílů dodávaných do oddělení montáže motorů. Tato odpovědnost se samozřejmě vztahuje také na jednotlivce. Všichni zaměstnanci jsou odpovědni za úroveň dodávané kvality. Zaměstnanci tvoří základ výrobního systému společnosti PACCAR: nekonečný závod ve snaze dosáhnout zvyšujících se standardů vysoké kvality.

Zaměstnanci společnosti DAF znají praktické aspekty své práce tak jako nikdo jiný a oni jsou těmi nejlepšími experty v otázce, jak mohou svou práci provést ještě lépe a účinněji. Cílem výrobního systému společnosti PACCAR je provádět vše správně hned napoprvé.

ISO/TS 16949

Neustálé zaměření na kvalitu a spokojenost zákazníka vede k tomu, že společnost DAF Trucks N.V. je prvním výrobcem nákladních vozidel na světě, který vyhovuje požadavkům nové světové normy kvality ISO/TS 16949. Ve srovnání s normou ISO 9001, jejíž požadavky společnost DAF splnila v roce 1992, norma ISO/TS 16949 klade větší důraz na takové aspekty, jako neustálé zlepšování, prevence zmetkovosti a vytváření odpadů. Lze ji proto bez problémů aplikovat na výrobní systémy a metodologie, například Six Sigma a Kaizen, které představují klíčové nástroje výrobního systému společnosti PACCAR.

Společnost DAF Trucks: Kvalitní nákladní vozidla vyrobená kvalitními lidmi.