DAF en het milieu

Aandacht voor milieu als vanzelfsprekendheid


DAF Trucks N.V. neemt milieuzorg heel serieus. Bij alle bedrijfsactiviteiten is aandacht voor het milieu vanzelfsprekend. 

Reduceren van de milieubelasting

We zijn ons er van bewust dat we ervoor moeten zorgen dat onze processen en producten het milieu zo min mogelijk belasten. Zoals we voortdurend werken aan het verder verhogen van kwaliteit en efficiency, zo werken we ook aan het verder reduceren van de milieubelasting van onze activiteiten. Zo wordt voor de koeling van onze productie-installaties water uit een naburig kanaal gebruikt, in plaats van hoogwaardig drinkwater. En in het nieuwe Motorentestlaboratorium worden geavanceerde elektrische motorremmen gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om voldoende energie op te wekken, om te voorzien in zo’n 20% van de energiebehoefte van onze fabrieken in Eindhoven.

Milieuvoetafdrukcalculator
Bereken de milieuvoetafdruk van uw truck en ontdek hoeveel impact uw DAF-truck op het milieu heeft. Deze calculator laat u globaal de werkelijke milieuvoetafdruk van uw DAF-truck zien.
Ga naar de milieuvoetafdrukcalculator

PACCAR motoren

Milieuzorg uit zich vanzelfsprekend ook in onze producten. Zoals onze zuinige en stille PACCAR-motoren die nu al voldoen aan de Euro 5 emissie-waarden van 2009. Dankzij een roetfilter in aanvulling op de DeNOx-installatie bereiken deze dieselmotoren zelfs emissiewaarden die nog onder de buitengewoon lage ‘EEV’-normen blijven. Tot nu toe werd aangenomen dat dit uitsluitend met gasmotoren gerealiseerd kon worden. DAF bereikt nu zelfs gunstigere waarden met duurzame en betrouwbare dieselmotoren.

Hybride voertuigen

We onderzoeken ook de mogelijkheden van alternatieve aandrijfconcepten; inmiddels rijden de eerste DAF prototype diesel-elektrische hybride-voertuigen. We streven naar een steeds hogere efficiency van onze producten, nog lagere emissies van geluid en schadelijke uitlaatgassen, nog minder onderhoud en nog betere recyclingmogelijkheden. Een race zonder finish.

We hebben al veel bereikt op milieugebied. Daar zijn we trots op. Maar we leunen niet tevreden achterover. Wij blijven continu aandacht besteden aan het verder optimaliseren van onze milieuzorg. Omdat de klant, onze medewerkers en de samenleving dat terecht van ons verwachten.